SEO en SEA gaan hand in hand

In de online marketingwereld zijn begrippen zoals Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA) onmisbaar. Het zijn twee afzonderlijke begrippen, maar wel twee begrippen die elkaar enorm kunnen versterken. Voor bedrijven is het al een gemiste kans wanneer zij niet eens een website hebben, maar ook is het dus een verstandige keuze om als bedrijfzijnde te investeren in deze twee begrippen.

Search Engine Omtimization
SEO is het dusdanig afstellen en instellen van bepaalde trefwoorden/zoekwoorden en hierdoor zo hoog mogelijk komen in de lijst met zoekresultaten van google. Hierbij hoort veel onderzoek doen naar hoe de doelgroep op zoek gaat naar bepaalde producten, merken, diensten etc. en vervolgens deze informatie meenemen naar het instellen van de website. De website moet goed gevonden kunnen worden en vooral ook snel gevonden kunnen worden. Hieronder is een foto weergegeven van een onderzoek naar het kijkgedrag van mensen. Hoe roder de vlek, hoe meer ernaar wordt gekeken door de testpersoon. In de afbeelding komt duidelijk naar voren dat de testpersoon in de eerste fase alleen echt aandacht heeft voor de eerste vijf niet betaalde zoekresultaten (links). De betaalde zoekresultaten staan rechts weergegeven en hier is zo te zien weinig aandacht voor in deze eerste fase.

heat.map.text1

Uit een ander onderzoek is gebleken dat van de niet betaalde links de eerste link 18,2 procent van de kliks op een zoekresultaat. De tweede link krijgt 10,1 procent van de kliks, de derde link 7,2 procent van de kliks en de vierde link 4,8% met de kliks. De percentages van de links na nummer 4 zijn minder dan twee twee procent.

Zoekwoorden
Google houdt bij welke zoekwoorden hoe vaak worden gebruikt bij een zoekopdracht. Deze cijfers kunnen worden achterhaald, wat zeer relevante informatie is bij het opzetten van een SEO campagne. De tool die google biedt op dit gebied heet Google Adwords. Tijdens dit onderzoek naar zoekwoorden en hits zal ook naar voren komen dat in de top 4 links op de eerste zoekresultatenpagina van Google niet altijd voldoende is. Sommige moeilijkere zoekwoorden kunnen het namelijk alsnog moeilijk maken om gevonden te worden. Stel: een bepaald zoekwoord heeft maar 100 hits, dan zou een vierde plek in de lijst met zoekresultaten resulteren in maar 4 kliks.

Doelstelling
Het is ook van belang een heldere en vooral realistische doelstelling te hanteren tijdens een SEO campage. Wanneer deze helder is, kan er specifiek onderzoek worden gedaan naar relevante zoekworden die bijdragen aan het realiseren van dit doel.

Search Engine Advertising
Wat SEA inhoudt is het kopen van hoge posities in de betaalde zoekresultaten van Google. Dit is dus de rechterkolom waar ik het eerder over had. Niet betaald is links, wel betaald is rechts. Het grote verschil in waar mensen naar kijken – rechterkolom of linkerkolom – zit het hem in zoekgedrag. In de oriënterende fase gebruiken mensen meer algemene zoekwoorden, omdat zij informatie willen inwinnen over een bepaald product. In deze fase zijn hun kliks hoger in de linkerkolom van google, de niet betaalde links. Naarmate zij meer informatie hebben gelezen, zullen hun zoektermen steeds specifieker worden en komen zij terecht in de rechterkolom van google. De advertenties in de rechterkolom, de betaalde links, kunnen dan ook het beste doorlinken naar specifieke aankooppaginas.

Samenwerking en versterking
SEO en SEA kunnen beiden worden ingezet en elkaar ook versterken. Wanneer er geld beschikbaar is, is het natuurlijk een kans om in beide kolommen zo goed mogelijk te scoren en gevonden te worden. Wanneer het budget kleiner is, kan een bedrijf het beste investeren in SEO. Maar bij een goede strategie voor online marketing in deze tijd, is SEO en/of SEA een onmisbaar begrip geworden.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.expandonline.nl/seo/

http://www.marketingonline.nl/bericht/waar-kijken-mensen-nou-naar-op-een-zoekresultatenpagina

http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-sea-en-seo-elkaar-kunnen-versterken

http://wijs.be/nl/trends-inzichten/blog/detail/kiezen-tussen-seo-en-sea

http://www.seoguru.nl/handleiding-seo/

Advertenties

Neuromarketing: online verleiden

Normaliter wordt er onderscheid gemaakt tussen de rechterhersenhelft en de linkerhersenhelft bij de mens. De linkerhelft staat voor logica, details, realiteit en praktisch. De rechterhelft staat voor het grote geheel, is impulsief, ziet en verwerkt symbolen, plaatjes en verbeelding. Bij neuromarketing wordt er uitgegaan van het oudste deel van het brein van de mens. Met dit deel wordt namelijk een besluit genomen, terwijl dit het meest oude en minst ontwikkelde deel van de hersenen is. Neuromarketing verdiept zich in dit specifieke deel van de hersenen en dringt door tot de ‘knoopkop’ van de mens.

Het oude brein
Het deel van de hersenen dat besluiten maakt heet ‘het oude brein’ en is zelfs gevonden in oude reptielen op aarde. Dit deel van de hersenen kan geen informatie verwerken en is heel cru gezegd best dom als het neerkomt op vermogen van informatieverwerking. Het is belangrijk om in deze tijd door te dringen tot dit deel van de hersenen, omdat consumenten steeds minder gevoelig zijn voor een oppervlakkige benadering. Kopers van nu zijn meer geraffineerd en beschikken over veel informatie door onder andere Google. Concurrentie is daarnaast ook veel intensiever dan vroeger. De weerstand die kopers tegenwoordig bieden is dus hoger dan vroeger, toen een verkoper eigenlijk alles wist en een koper niet.

child heads with symbols

Slechts zes stimuli
Er zijn maar zes stimuli die kunnen doordringen tot het oude brein. Deze zal ik hieronder één voor één bespreken.

1 Egocentrisme
Het oude brein reageert tot alles wat te maken heeft met het persoon zelf. Het oude brein draait om het welzijn van het individu en overleving. Wanneer je iemand zie die het minder goed heeft, geeft je oude brein daar eigenlijk niets om. Je oude brein zou alleen maar opgelucht zijn dat jij het wel goed hebt. Dit voorbeeld verklaart waarom 100% van jouw boodschap als een verkoper gericht moet zijn op het publiek en niet op jouzelf. Je publiek moet horen wat jij voor hun kunt doen, voor ze ook maar een beetje aandacht aan je besteden.

2 Contrast
Het oude brein is gevoelig voor contrasten, zoals ervoor – erna, riskant – veilig, met – zonder. Contrast zorgt ervoor dat het oude brein snelle, risicovrije beslissingen maakt. Het oude brein merkt verschillen op. Bijvoorbeeld wanneer iemand eerst met telefoon een kamer binnenkomt en vervolgens later zonder telefoon weer voorbij loopt. Je moet dus contrast creëren om je klant’s aandacht te krijgen.

3 Tastbare input
Het oude brein is niet gekwalificeerd om geschreven taal en (vooral gespecialiseerde) woorden te verwerken. Het oude brein heeft veel meer aan concrete informatie, zoals: 24 uur retourrecht, onsloopbaar, meer geld etc. Het oude brein heeft minder aan informatie zoals: een flexibele oplossing. Ja, wat dan? Wat is de oplossing?

4 Begin en einde
De mens onthoudt vaak het begin en het einde van een film maar alles in het midden van de film vergeet men. Het brein is continu bezig met het conserveren van vitale energie en zal daarom informatie aflossen tijdens het proces. Het oude brein kan het strenge begin en een sterk einde goed onthouden. Het oude brein geniet van openingen en finales. Wanneer je kunt kiezen of je als eerste of als laatste wil presenteren, kies dan altijd als eerste. Jij vormt dan namelijk het meetpunt waarmee volgende presentators worden vergeleken. En de mens vindt sneller iets slechter dan beter. Dus zo sta jij bovenaan de lijst.

5 Visuele stimuli
Het oude brein is visueel ingesteld. De oogzenuw is 40 keer sneller dan de gehoorzenuw en de oogzenuw is verbonden met het oude brein. Wanneer je een slang ziet, waarschuwt je oude brein je in 2 miliseconden voor gevaar. Hierdoor reageer je zelfs voordat je nieuwe hersenen het object herkennen. Het duurt namelijk 500 miliseconden voordat je nieuwe hersenen herkennen dat het een slang is. Omdat we als mensen niet kunnen rekenen op de snelheid waarin het nieuwe brein informatie verwerkt, maken we vaak beslissingen gegrond op visuele input – verwerkt door het oude brein.

6 Emotie
Het oude brein wordt alleen getriggerd door emotie. Emoties creëren electrochemische reacties in onze hersenen die direct impact hebben op de manier dat wij informatie verwerken en onthouden. Bijvoorbeeld: we hebben meer dan 100 biljoen neuronen in het grijze gedeelte van onze hersenen. Dit zijn de cellen die niet buitengewoon zijn van zichzelf. Maar wanneer we een emotie ervaren zoals bijvoorbeeld woede, vloeien er veel hormonen richting ons brein die de effecten van de synaptische verbindingen tussen onze zenuwcellen, waardoor de verbindingen sterker en sneller dan ooit worden. Het resultaat hiervan is dat je dat bepaalde event waarbij iemand je vriendin sloeg en jij die woede ervaarde bsterk onthoudt, omdat je sterke emoties voelde. Betreft marketing werkt dit precies zo. Wanneer jij een simpele, eenvoudige, emotieloze boodschap te bieden hebt, onthoudt niemand je verhaal, laat staan je product. Je moet inspelen op de gevoelens van de klant, die emotionele verbintenis maken.

Online verleiden
Deze theorie kan net zo goed online worden toegepast als offline en dus niet alleen in een verkoopgesprek in de winkel. Beter nog, het is een gemiste kans voor bedrijven om hier geen gebruik van te maken. Vooral het gebruik van sterke visuele beelden is hierbij een tip, omdat hierin contrast, tastbare input, visuele stimuli én emotie kan worden verwerkt. Tot deze vier stimuli kan dan al worden doorgedrongen. Wanneer een webste gebruikmaakt van de strategieën van neuromarketing in combinatie met de overtuigingsprincipes van Cialdini, zal een website hoog scoren betreft overtuigingskracht en vermogen tot doordringen. Met deze gecombineerde strategie kan de ‘buybutton’ van een potentiële klant worden ingedrukt.

Invloed

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm

http://www.hetonlineverleiden.nl/voorbeelden/neuromarketing-voorbeelden/

http://internetmarketinguniversiteit.nl/category/neuromarketing/

http://www.eigenwijze.nl/optimalisatie/neuromarketing/

SEMINAR https://www.youtube.com/watch?v=_rKceOe-Jr0

Surf prettig via mobiel

Seminar – youtube

Tussen 2011 en 2013 is mobile marketing erg gegroeid. In 2011 werd er al intensief gebruik van gemaakt, maar in 2013 was dit nog veel meer in Amerika. In Amerika had 56 procent van alle volwassenen in het land een smartphone. Dit is ruim de helft, wat betekent dat een groot deel te bereiken is via de smartphone. Het is daarom een gemiste kans is wanneer een bedrijf dat zich richt op een doelgroep die te vinden is op de smartphone, geen gebruik maakt van mobile marketing.

Usability goes first
Wel betekent dit dat de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal moet zijn, wanneer het wordt bezocht via de smartphone als device. Hier een aantal feiten uit de seminar die dit ondersteunen:

61 procent van de smartphonegebruikers geeft aan dat als ze niet direct kunnen vinden wat ze zoeken op een mobiele website, ze snel doorgaan naar een andere website. Dit heeft dus te maken met hoe duidelijk een website genavigeerd is (ingedeeld is), of de content op een logische plek op de website wordt gepresenteerd én of de website snel genoeg laadt. Dit zijn overigens factoren die je als bedrijf zelf in de hand hebt, door goed te investeren in de usability van de mobiele website.

79 procent van de smartphonegebruikers die niet tevreden zijn met wat zij vinden op een website zullen doorzoeken naar een andere website. Dit heeft voornamelijk te maken met de aantrekkelijkheid van de website, maar ook de content zelf. Is de content relevant voor de doelgroep? Vinden ze wat ze willen vinden?

50 procent van de gebruikers heeft gezegd dat zij een mobiele website van een bedrijf dat zij leuk vinden toch minder vaak zullen gebruiken, wanneer de mobiele website niet gebruiksvriendelijk is. Dit is opmerkelijk: dus zelfs wanneer de consument een bedrijf echt leuk vind vanwege de meerwaarde dat het bedrijf biedt ten opzichte van de concurrent, moet de website toch gebruiksvriendelijk zijn, wil de consument de website vaker gebruiken. Dit geeft aan hoe belangrijk de usability van websites zijn en al helemaal via mobiel. De consument van tegenwoordig ‘pikt’ niet meer zoveel, in de zin van dat alles tegenwoordig laagdrempelig moet zijn. Iets opzoeken moet snel gebeuren en makkelijk gebeuren. En de consument eist dit eigenlijk van een website, omdat het ook mogelijk is in deze tijd. Daarom is het belangrijk dat bedrijven investeren in een website, die via verschillende devices, het liefst zoveel mogelijk verschillende, die gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk is.

Als laatste geeft 48% van de smartphonegebruikers aan dat zij zelfs geïrriteerd raken wanneer ze op een website komen die niet gebruiksvriendelijk is. Dit is een erg belangrijk feitje, omdat het laatste wat je als bedrijf wil bereiken bij je doelgroep irritatie opwekken is. Wanneer de consument geïrriteerd is, is de kans dat hij of zij nog terugkeert naar je website zeer klein en verlies je de consument.

gewoon_en_mobiel

Aantrekkelijkheid is niet alles
Alleen een aantrekkelijke mobiele website hebben als bedrijf, zorgt zeker niet voor de gewenste doelstellingen betreft de website. Een website kan de mooiste visuals, muziek en effecten bevatten, maar wanneer de website niet gebruiksvriendelijk is zullen consumenten toch afhaken. Er zijn genoeg online tools om te checken in welke mate je website goed werkzaam is. Een voorbeeld van zo een tool is de Browser Check. Deze tool wordt op verschillende plekken aangeboden via internet. Sommigen hiervan kunnen gratis worden gebruikt en sommigen zijn betaald. Wat de tool doet: het controleert in welke verschillende devices een website werkzaam is. Het is een kleine moeite om zoiets in inzichtelijk te krijgen en te controleren hoe goed werkzaam je website is op verschillende devices.

Al met al: het is tegenwoordig erg van belang dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de website en dit is ook zeer goed mogelijk. Er worden verschillende tools aangeboden op het internet die dit inzichtelijk kunnen krijgen. Als bedrijf is het een gemiste kans om de mobiele website te verwaarlozen, omdat een groot deel van de bevolking actief is op de smartphone.

Bekijk hier de volledige seminar op youtube:

Relevante content is een must

Dat het klassieke ‘zender-medium/boodschap-ontvanger’ model van informatievoorziening nu iets anders werkt, is inmiddels bekend. Tegenwoordig wordt de aanpak meer gebaseerd op de content die wordt geplaatst. Maar wat precies is nou concent marketing?

Volgens het Concent Marketing Institute luidt de definitie van content marketing als volgt:

“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.”

Inhoud, waarde en relevatie
Vanuit deze aanpak, wordt er dus gekeken naar wát er wordt geplaatst en niet hóe het wordt aangekleed. Wat belangrijk is bij deze aanpak, is dat de content relevant is voor de doelgroep. Als je erover nadenkt, is het ook heel logisch: content moet aansluiten bij hetgeen waar de consument behoefte aanheeft, anders wordt het gefilterd en bij de niet-relevante content gezet. Het is in deze tijd enerzijds steeds moeilijker om relevante content te maken, omdat er al zoveel is bedacht en geplaatst. Wat kan het bedrijf heel goed? Wat kan het bedrijf beter dan de concurrent? Anderzijds is het nu wel makkelijker dan vroeger om onderzoek te doen naar wensen en behoeften van de consument. Wat vindt de doelgroep leuk? Waar kijken ze naar? Wat vinden zij het doorklikken waard? Wat vinden zij zelfs het delen waard? Welke trends spelen er waar het bedrijf wat mee kan?

Wat belangrijk is, is dat er gemeten wordt hoe relevant de content is. Onderzoek is erg belangrijk, omdat er anders zonder strategie wordt geïnvesteerd in het maken van content dat misschien de doelgroep niet eens bereikt of in een erger geval: irriteert. Daarom moet er een strategie worden opgesteld. Hieronder ga ik verder in op strategieën betreft content marketing.

6824216251_4ff81438dd

Strategie
Bovenstaande afbeelding geeft vier categorieën weer waarbij mate van uniek zijn en wat mensen relevant vinden en zoeken gecombineerd worden. Ik bespreek hieronder de verschillende categorieën:

1. Vermijden
In deze categorie wordt er concent gemaakt waar het bedrijf niet in uitblinkt en dus niet uniek in is en waar ook weinig vraag en behoefte naar is. Dit is enorm zonde.

2. Concurrentie
In deze categorie wordt er content gemaakt waar de markt om vraagt en dus behoefte naar is, maar waar het bedrijf niet uniek in is. 25 procent van de content komt in deze categorie terecht.
3. Niche
In deze categorie wordt er content gemaakt waar niet veel vraag naar is, maar waarmee het bedrijf zichzelf onderscheidt. Van de content komt 15 procent in deze categorie.

4. Focus
Dit is de categorie die een bedrijf vooral wil bereiken, namelijk de categorie waarin er relevante content wordt gemaakt waar ook nog eens vraag naar is, omdat de concurrent er geen oplossing voor heeft. Van de content komt 60% in deze categorie. In deze categorie is er een gezonde balans tussen vraag en uniek aanbod, wat zorgt voor relevante content.

Kanaal en planning
Wat vervolgens belangrijk is, is dat de content ook via de juiste kanalen wordt aangeboden aan het juiste publiek. Op welke kanalen is de doelgroep te vinden, is hierbij een belangrijke vraag waarnaar onderzoek kan worden gedaan.

Al met al: tegenwoordig is zomaar content delen niet altijd verstandig en moet er echt gekeken worden naar wat voor content er wordt geplaatst. Of het relevant is voor de doelgroep, is hierbij de centrale vraag.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.marketingfacts.nl/topic/contentmarketing

http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/07/content-marketing-in-zes-stappen-naar-een-succesvolle-contentstrategie/

http://joerybruijntjes.nl/contentmarketing/

http://www.marketingfacts.nl/berichten/10-socialmedia-en-onlinemarketingtrends-voor-2014

http://blog.kissmetrics.com/content-marketing-2014/