Do’s en Don’ts in Affiliate Marketing

Seminar – youtube

In een seminar van Richard Sweep – Managing Director bij Pepper Media Benelux – vertelt hij dat wanneer iemand een webshop op wil gaan zetten en een goed idee in zijn of haar hoofd heeft, het verstandig is om te kijken naar de fouten van mensen die je voorgingen. Uiteraard niet om anderen af te kraken, maar juist om van te leren en ervoor te zorgen dat je zelf niet die wegen inslaat. Webshops zijn nu flink aan het opkomen en daarom moet er goed gekeken worden naar valkuilen. In deze blog bespreek ik een aantal do’s and don’ts.

Leren maar niet kopiëren
Het is goed om te kijken naar hoe anderen het doen en wat hun succesfactoren zijn. Het is zelfs noodzakelijk om goed te onderzoeken hoe bepaalde concepten in de realiteit in zijn werking gaan, om kennis op te doen in de affiliate marketingwereld. Hierdoor kun je voorkomen dat je dezelfde fouten maakt als anderen. Let wel op dat je niet kopieert, want waar de consument niet van houdt, is ontdekken dat hetgeen wat hij of zij leest al precies hetzelfde in een ander jasje voorbij is gekomen. De consument wil niet voor de gek gehouden worden en wil vooral het idee krijgen dat hij of zij steeds weer nieuwe dingen tegenkomt. Probeer lessen mee te nemen in je concept, maar dit in je eigen jasje te steken zodat het toch je eigen identiteit wordt. Onderscheidt jezelf van de rest.

Niet achteruithangen op je stoel
Een van de meest voorkomende valkuilen, is denken dat wanneer de webshop is opgestart, het geld allemaal wel zal binnenstromen. Ik kan dit zelf bevestigen door de vele nieuwe webshops die ik tegenkom wanneer ik in mijn Facebookaccount aan het surfen ben in het nieuwsoverzicht. Ik zie hier namelijk een groot verschil in de mate van actief zijn. Sommige webshops heb je een keer voorbij zien komen bij voorgestelde pagina’s. Later kom je deze weer tegen en zie je dat ze in de tussentijd misschien twee nieuwe volgers hebben en 1 nieuwe actie of statusupdate hebben geplaatst. Andere webshops heb je een keer voorbij zien komen en komen vervolgens elke dag voorbij, zo vaak dat het je begint te irriteren. En dan heb je nog een groep webshops, die je voorbij hebt zien komen en om regelmatig, maar niet te vaak, actief zijn op social media en ook interessante content delen. Deze groep hoort duidelijk niet bij de mensen die denken dat het geld wel zal binnenstromen. Zij denken na over wat ze plaatsen, wanneer ze het plaatsen, houden meetresultaten van hun webshops in de gaten en zien in wanneer zij actie moeten ondernemen. Een webshop richt je niet alleen op, je onderhoudt het ook. Het is net een machine die je hebt aangeschaft en regelmatig moet smeren met olie om hem soepel te houden. Er komt veel meer bij kijken dan alleen aanschaf en in het geval van webshops, het oprichten van. Er komt veel communicatie bij kijken, het heet niet voor niets ‘affiliate marketing’, dus je moet praten met de affiliates. Tijdig overleg zorgt ervoor dat er tijdig actie kan worden ondernomen.

affiliate

Realistische doelstellingen
Het opzetten van een webhop, heeft tijd nodig. Het maken zelf kost al veel tijd, maar ook het genereren van traffic naar je website. Het heeft tijd nodig om op te starten en daar moet je als affiliate marketeer rekening mee houden bij het opstellen van je doelstellingen. Wees realistisch, maak gebruik van SMART doelstellingen: is het Specifiek genoeg, Meetbaar genoeg, Acceptabel genoeg, Realistisch genoeg en Tijdsgebonden?

Meten is weten
Houd de statistieken en cijfertjes van je webshop goed in de gaten en zorg dat je weet hoe het is gesteld met je webshop. Zorg ervoor dat er regelmatige momenten zijn waarop je je hierin verdiept en deze meetresultaten naast je eerdere doelstellingen legt. Essentiële vragen hierbij zijn: loop ik nog op schema? Wat gaat er goed en moet ik voortzetten? Wat gaat er minder goed? Hoe kan ik dit nu anders gaan doen? Ook hier komt weer overleg bij kijken. Door te meten kan er kritisch worden gekeken naar doelstellingen en ook worden gekeken of de huidige strategie nog dé strategie is, of dat de strategie moet worden aangepast.

Onderhoud de affiliates
Zorg dat de relatie met je affiliates goed blijft en er, nogmaals, tijdig en kwalitatief overleg plaatsvindt. Wanneer de relatie goed is en je op één lijn zit met je affiliate, zal de affiliate ook meer werk voor je verrichten. Je bent namelijk ook grotendeels afhankelijk van je affiliate. Zorg ook dat je duidelijk afspraken maakt over zaken die moeten gebeuren. Zorg dat er een goede vertrouwensband is met een open communicatiestructuur. Zorg dat je je bij een netwerk aansluit waarbij je de sales ook in de gaten kunt houden en weet wat er gebeurt.

iDeal
Meer dan de helft van de aankopen op webshops gebeurt via iDeal en dit wekt op zijn beurt weer herkenbaarheid en vertrouwen op bij de Nederlandse consument. Wanneer de Nederlandse consument ziet dat hij of zij met creditcard moet betalen, treedt er gelijk wantrouwen op. Het werken met iDeal is dus een echte do.

Commissie
Een percentage van het winkelmandje dat je wil betalen moet een realistisch percentage zijn. Wanneer het heel je marge weghaalt, heeft het hele affiliate marketing aspect geen zin meer. Ook hier kan er goed worden gekeken hoe soortgelijke webshops het doen. Dit kan verschillend zijn per webshop, per branche.

Al met al: voordat je een webshop opstart is het verstandig om je goed te verdiepen in wat er allemaal bij komt kijken en hoe je het zal gaan aanpakken. Maak een plan en laat ernaar kijken. Stel een strategie op en stippel een concreet plan uit, voor je acties onderneemt.

Bekijk hieronder de hele seminar op youtube:

SEO en SEA gaan hand in hand

In de online marketingwereld zijn begrippen zoals Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA) onmisbaar. Het zijn twee afzonderlijke begrippen, maar wel twee begrippen die elkaar enorm kunnen versterken. Voor bedrijven is het al een gemiste kans wanneer zij niet eens een website hebben, maar ook is het dus een verstandige keuze om als bedrijfzijnde te investeren in deze twee begrippen.

Search Engine Omtimization
SEO is het dusdanig afstellen en instellen van bepaalde trefwoorden/zoekwoorden en hierdoor zo hoog mogelijk komen in de lijst met zoekresultaten van google. Hierbij hoort veel onderzoek doen naar hoe de doelgroep op zoek gaat naar bepaalde producten, merken, diensten etc. en vervolgens deze informatie meenemen naar het instellen van de website. De website moet goed gevonden kunnen worden en vooral ook snel gevonden kunnen worden. Hieronder is een foto weergegeven van een onderzoek naar het kijkgedrag van mensen. Hoe roder de vlek, hoe meer ernaar wordt gekeken door de testpersoon. In de afbeelding komt duidelijk naar voren dat de testpersoon in de eerste fase alleen echt aandacht heeft voor de eerste vijf niet betaalde zoekresultaten (links). De betaalde zoekresultaten staan rechts weergegeven en hier is zo te zien weinig aandacht voor in deze eerste fase.

heat.map.text1

Uit een ander onderzoek is gebleken dat van de niet betaalde links de eerste link 18,2 procent van de kliks op een zoekresultaat. De tweede link krijgt 10,1 procent van de kliks, de derde link 7,2 procent van de kliks en de vierde link 4,8% met de kliks. De percentages van de links na nummer 4 zijn minder dan twee twee procent.

Zoekwoorden
Google houdt bij welke zoekwoorden hoe vaak worden gebruikt bij een zoekopdracht. Deze cijfers kunnen worden achterhaald, wat zeer relevante informatie is bij het opzetten van een SEO campagne. De tool die google biedt op dit gebied heet Google Adwords. Tijdens dit onderzoek naar zoekwoorden en hits zal ook naar voren komen dat in de top 4 links op de eerste zoekresultatenpagina van Google niet altijd voldoende is. Sommige moeilijkere zoekwoorden kunnen het namelijk alsnog moeilijk maken om gevonden te worden. Stel: een bepaald zoekwoord heeft maar 100 hits, dan zou een vierde plek in de lijst met zoekresultaten resulteren in maar 4 kliks.

Doelstelling
Het is ook van belang een heldere en vooral realistische doelstelling te hanteren tijdens een SEO campage. Wanneer deze helder is, kan er specifiek onderzoek worden gedaan naar relevante zoekworden die bijdragen aan het realiseren van dit doel.

Search Engine Advertising
Wat SEA inhoudt is het kopen van hoge posities in de betaalde zoekresultaten van Google. Dit is dus de rechterkolom waar ik het eerder over had. Niet betaald is links, wel betaald is rechts. Het grote verschil in waar mensen naar kijken – rechterkolom of linkerkolom – zit het hem in zoekgedrag. In de oriënterende fase gebruiken mensen meer algemene zoekwoorden, omdat zij informatie willen inwinnen over een bepaald product. In deze fase zijn hun kliks hoger in de linkerkolom van google, de niet betaalde links. Naarmate zij meer informatie hebben gelezen, zullen hun zoektermen steeds specifieker worden en komen zij terecht in de rechterkolom van google. De advertenties in de rechterkolom, de betaalde links, kunnen dan ook het beste doorlinken naar specifieke aankooppaginas.

Samenwerking en versterking
SEO en SEA kunnen beiden worden ingezet en elkaar ook versterken. Wanneer er geld beschikbaar is, is het natuurlijk een kans om in beide kolommen zo goed mogelijk te scoren en gevonden te worden. Wanneer het budget kleiner is, kan een bedrijf het beste investeren in SEO. Maar bij een goede strategie voor online marketing in deze tijd, is SEO en/of SEA een onmisbaar begrip geworden.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.expandonline.nl/seo/

http://www.marketingonline.nl/bericht/waar-kijken-mensen-nou-naar-op-een-zoekresultatenpagina

http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-sea-en-seo-elkaar-kunnen-versterken

http://wijs.be/nl/trends-inzichten/blog/detail/kiezen-tussen-seo-en-sea

http://www.seoguru.nl/handleiding-seo/

Neuromarketing: online verleiden

Normaliter wordt er onderscheid gemaakt tussen de rechterhersenhelft en de linkerhersenhelft bij de mens. De linkerhelft staat voor logica, details, realiteit en praktisch. De rechterhelft staat voor het grote geheel, is impulsief, ziet en verwerkt symbolen, plaatjes en verbeelding. Bij neuromarketing wordt er uitgegaan van het oudste deel van het brein van de mens. Met dit deel wordt namelijk een besluit genomen, terwijl dit het meest oude en minst ontwikkelde deel van de hersenen is. Neuromarketing verdiept zich in dit specifieke deel van de hersenen en dringt door tot de ‘knoopkop’ van de mens.

Het oude brein
Het deel van de hersenen dat besluiten maakt heet ‘het oude brein’ en is zelfs gevonden in oude reptielen op aarde. Dit deel van de hersenen kan geen informatie verwerken en is heel cru gezegd best dom als het neerkomt op vermogen van informatieverwerking. Het is belangrijk om in deze tijd door te dringen tot dit deel van de hersenen, omdat consumenten steeds minder gevoelig zijn voor een oppervlakkige benadering. Kopers van nu zijn meer geraffineerd en beschikken over veel informatie door onder andere Google. Concurrentie is daarnaast ook veel intensiever dan vroeger. De weerstand die kopers tegenwoordig bieden is dus hoger dan vroeger, toen een verkoper eigenlijk alles wist en een koper niet.

child heads with symbols

Slechts zes stimuli
Er zijn maar zes stimuli die kunnen doordringen tot het oude brein. Deze zal ik hieronder één voor één bespreken.

1 Egocentrisme
Het oude brein reageert tot alles wat te maken heeft met het persoon zelf. Het oude brein draait om het welzijn van het individu en overleving. Wanneer je iemand zie die het minder goed heeft, geeft je oude brein daar eigenlijk niets om. Je oude brein zou alleen maar opgelucht zijn dat jij het wel goed hebt. Dit voorbeeld verklaart waarom 100% van jouw boodschap als een verkoper gericht moet zijn op het publiek en niet op jouzelf. Je publiek moet horen wat jij voor hun kunt doen, voor ze ook maar een beetje aandacht aan je besteden.

2 Contrast
Het oude brein is gevoelig voor contrasten, zoals ervoor – erna, riskant – veilig, met – zonder. Contrast zorgt ervoor dat het oude brein snelle, risicovrije beslissingen maakt. Het oude brein merkt verschillen op. Bijvoorbeeld wanneer iemand eerst met telefoon een kamer binnenkomt en vervolgens later zonder telefoon weer voorbij loopt. Je moet dus contrast creëren om je klant’s aandacht te krijgen.

3 Tastbare input
Het oude brein is niet gekwalificeerd om geschreven taal en (vooral gespecialiseerde) woorden te verwerken. Het oude brein heeft veel meer aan concrete informatie, zoals: 24 uur retourrecht, onsloopbaar, meer geld etc. Het oude brein heeft minder aan informatie zoals: een flexibele oplossing. Ja, wat dan? Wat is de oplossing?

4 Begin en einde
De mens onthoudt vaak het begin en het einde van een film maar alles in het midden van de film vergeet men. Het brein is continu bezig met het conserveren van vitale energie en zal daarom informatie aflossen tijdens het proces. Het oude brein kan het strenge begin en een sterk einde goed onthouden. Het oude brein geniet van openingen en finales. Wanneer je kunt kiezen of je als eerste of als laatste wil presenteren, kies dan altijd als eerste. Jij vormt dan namelijk het meetpunt waarmee volgende presentators worden vergeleken. En de mens vindt sneller iets slechter dan beter. Dus zo sta jij bovenaan de lijst.

5 Visuele stimuli
Het oude brein is visueel ingesteld. De oogzenuw is 40 keer sneller dan de gehoorzenuw en de oogzenuw is verbonden met het oude brein. Wanneer je een slang ziet, waarschuwt je oude brein je in 2 miliseconden voor gevaar. Hierdoor reageer je zelfs voordat je nieuwe hersenen het object herkennen. Het duurt namelijk 500 miliseconden voordat je nieuwe hersenen herkennen dat het een slang is. Omdat we als mensen niet kunnen rekenen op de snelheid waarin het nieuwe brein informatie verwerkt, maken we vaak beslissingen gegrond op visuele input – verwerkt door het oude brein.

6 Emotie
Het oude brein wordt alleen getriggerd door emotie. Emoties creëren electrochemische reacties in onze hersenen die direct impact hebben op de manier dat wij informatie verwerken en onthouden. Bijvoorbeeld: we hebben meer dan 100 biljoen neuronen in het grijze gedeelte van onze hersenen. Dit zijn de cellen die niet buitengewoon zijn van zichzelf. Maar wanneer we een emotie ervaren zoals bijvoorbeeld woede, vloeien er veel hormonen richting ons brein die de effecten van de synaptische verbindingen tussen onze zenuwcellen, waardoor de verbindingen sterker en sneller dan ooit worden. Het resultaat hiervan is dat je dat bepaalde event waarbij iemand je vriendin sloeg en jij die woede ervaarde bsterk onthoudt, omdat je sterke emoties voelde. Betreft marketing werkt dit precies zo. Wanneer jij een simpele, eenvoudige, emotieloze boodschap te bieden hebt, onthoudt niemand je verhaal, laat staan je product. Je moet inspelen op de gevoelens van de klant, die emotionele verbintenis maken.

Online verleiden
Deze theorie kan net zo goed online worden toegepast als offline en dus niet alleen in een verkoopgesprek in de winkel. Beter nog, het is een gemiste kans voor bedrijven om hier geen gebruik van te maken. Vooral het gebruik van sterke visuele beelden is hierbij een tip, omdat hierin contrast, tastbare input, visuele stimuli én emotie kan worden verwerkt. Tot deze vier stimuli kan dan al worden doorgedrongen. Wanneer een webste gebruikmaakt van de strategieën van neuromarketing in combinatie met de overtuigingsprincipes van Cialdini, zal een website hoog scoren betreft overtuigingskracht en vermogen tot doordringen. Met deze gecombineerde strategie kan de ‘buybutton’ van een potentiële klant worden ingedrukt.

Invloed

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm

http://www.hetonlineverleiden.nl/voorbeelden/neuromarketing-voorbeelden/

http://internetmarketinguniversiteit.nl/category/neuromarketing/

http://www.eigenwijze.nl/optimalisatie/neuromarketing/

SEMINAR https://www.youtube.com/watch?v=_rKceOe-Jr0

Surf prettig via mobiel

Seminar – youtube

Tussen 2011 en 2013 is mobile marketing erg gegroeid. In 2011 werd er al intensief gebruik van gemaakt, maar in 2013 was dit nog veel meer in Amerika. In Amerika had 56 procent van alle volwassenen in het land een smartphone. Dit is ruim de helft, wat betekent dat een groot deel te bereiken is via de smartphone. Het is daarom een gemiste kans is wanneer een bedrijf dat zich richt op een doelgroep die te vinden is op de smartphone, geen gebruik maakt van mobile marketing.

Usability goes first
Wel betekent dit dat de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal moet zijn, wanneer het wordt bezocht via de smartphone als device. Hier een aantal feiten uit de seminar die dit ondersteunen:

61 procent van de smartphonegebruikers geeft aan dat als ze niet direct kunnen vinden wat ze zoeken op een mobiele website, ze snel doorgaan naar een andere website. Dit heeft dus te maken met hoe duidelijk een website genavigeerd is (ingedeeld is), of de content op een logische plek op de website wordt gepresenteerd én of de website snel genoeg laadt. Dit zijn overigens factoren die je als bedrijf zelf in de hand hebt, door goed te investeren in de usability van de mobiele website.

79 procent van de smartphonegebruikers die niet tevreden zijn met wat zij vinden op een website zullen doorzoeken naar een andere website. Dit heeft voornamelijk te maken met de aantrekkelijkheid van de website, maar ook de content zelf. Is de content relevant voor de doelgroep? Vinden ze wat ze willen vinden?

50 procent van de gebruikers heeft gezegd dat zij een mobiele website van een bedrijf dat zij leuk vinden toch minder vaak zullen gebruiken, wanneer de mobiele website niet gebruiksvriendelijk is. Dit is opmerkelijk: dus zelfs wanneer de consument een bedrijf echt leuk vind vanwege de meerwaarde dat het bedrijf biedt ten opzichte van de concurrent, moet de website toch gebruiksvriendelijk zijn, wil de consument de website vaker gebruiken. Dit geeft aan hoe belangrijk de usability van websites zijn en al helemaal via mobiel. De consument van tegenwoordig ‘pikt’ niet meer zoveel, in de zin van dat alles tegenwoordig laagdrempelig moet zijn. Iets opzoeken moet snel gebeuren en makkelijk gebeuren. En de consument eist dit eigenlijk van een website, omdat het ook mogelijk is in deze tijd. Daarom is het belangrijk dat bedrijven investeren in een website, die via verschillende devices, het liefst zoveel mogelijk verschillende, die gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk is.

Als laatste geeft 48% van de smartphonegebruikers aan dat zij zelfs geïrriteerd raken wanneer ze op een website komen die niet gebruiksvriendelijk is. Dit is een erg belangrijk feitje, omdat het laatste wat je als bedrijf wil bereiken bij je doelgroep irritatie opwekken is. Wanneer de consument geïrriteerd is, is de kans dat hij of zij nog terugkeert naar je website zeer klein en verlies je de consument.

gewoon_en_mobiel

Aantrekkelijkheid is niet alles
Alleen een aantrekkelijke mobiele website hebben als bedrijf, zorgt zeker niet voor de gewenste doelstellingen betreft de website. Een website kan de mooiste visuals, muziek en effecten bevatten, maar wanneer de website niet gebruiksvriendelijk is zullen consumenten toch afhaken. Er zijn genoeg online tools om te checken in welke mate je website goed werkzaam is. Een voorbeeld van zo een tool is de Browser Check. Deze tool wordt op verschillende plekken aangeboden via internet. Sommigen hiervan kunnen gratis worden gebruikt en sommigen zijn betaald. Wat de tool doet: het controleert in welke verschillende devices een website werkzaam is. Het is een kleine moeite om zoiets in inzichtelijk te krijgen en te controleren hoe goed werkzaam je website is op verschillende devices.

Al met al: het is tegenwoordig erg van belang dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de website en dit is ook zeer goed mogelijk. Er worden verschillende tools aangeboden op het internet die dit inzichtelijk kunnen krijgen. Als bedrijf is het een gemiste kans om de mobiele website te verwaarlozen, omdat een groot deel van de bevolking actief is op de smartphone.

Bekijk hier de volledige seminar op youtube:

Relevante content is een must

Dat het klassieke ‘zender-medium/boodschap-ontvanger’ model van informatievoorziening nu iets anders werkt, is inmiddels bekend. Tegenwoordig wordt de aanpak meer gebaseerd op de content die wordt geplaatst. Maar wat precies is nou concent marketing?

Volgens het Concent Marketing Institute luidt de definitie van content marketing als volgt:

“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.”

Inhoud, waarde en relevatie
Vanuit deze aanpak, wordt er dus gekeken naar wát er wordt geplaatst en niet hóe het wordt aangekleed. Wat belangrijk is bij deze aanpak, is dat de content relevant is voor de doelgroep. Als je erover nadenkt, is het ook heel logisch: content moet aansluiten bij hetgeen waar de consument behoefte aanheeft, anders wordt het gefilterd en bij de niet-relevante content gezet. Het is in deze tijd enerzijds steeds moeilijker om relevante content te maken, omdat er al zoveel is bedacht en geplaatst. Wat kan het bedrijf heel goed? Wat kan het bedrijf beter dan de concurrent? Anderzijds is het nu wel makkelijker dan vroeger om onderzoek te doen naar wensen en behoeften van de consument. Wat vindt de doelgroep leuk? Waar kijken ze naar? Wat vinden zij het doorklikken waard? Wat vinden zij zelfs het delen waard? Welke trends spelen er waar het bedrijf wat mee kan?

Wat belangrijk is, is dat er gemeten wordt hoe relevant de content is. Onderzoek is erg belangrijk, omdat er anders zonder strategie wordt geïnvesteerd in het maken van content dat misschien de doelgroep niet eens bereikt of in een erger geval: irriteert. Daarom moet er een strategie worden opgesteld. Hieronder ga ik verder in op strategieën betreft content marketing.

6824216251_4ff81438dd

Strategie
Bovenstaande afbeelding geeft vier categorieën weer waarbij mate van uniek zijn en wat mensen relevant vinden en zoeken gecombineerd worden. Ik bespreek hieronder de verschillende categorieën:

1. Vermijden
In deze categorie wordt er concent gemaakt waar het bedrijf niet in uitblinkt en dus niet uniek in is en waar ook weinig vraag en behoefte naar is. Dit is enorm zonde.

2. Concurrentie
In deze categorie wordt er content gemaakt waar de markt om vraagt en dus behoefte naar is, maar waar het bedrijf niet uniek in is. 25 procent van de content komt in deze categorie terecht.
3. Niche
In deze categorie wordt er content gemaakt waar niet veel vraag naar is, maar waarmee het bedrijf zichzelf onderscheidt. Van de content komt 15 procent in deze categorie.

4. Focus
Dit is de categorie die een bedrijf vooral wil bereiken, namelijk de categorie waarin er relevante content wordt gemaakt waar ook nog eens vraag naar is, omdat de concurrent er geen oplossing voor heeft. Van de content komt 60% in deze categorie. In deze categorie is er een gezonde balans tussen vraag en uniek aanbod, wat zorgt voor relevante content.

Kanaal en planning
Wat vervolgens belangrijk is, is dat de content ook via de juiste kanalen wordt aangeboden aan het juiste publiek. Op welke kanalen is de doelgroep te vinden, is hierbij een belangrijke vraag waarnaar onderzoek kan worden gedaan.

Al met al: tegenwoordig is zomaar content delen niet altijd verstandig en moet er echt gekeken worden naar wat voor content er wordt geplaatst. Of het relevant is voor de doelgroep, is hierbij de centrale vraag.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.marketingfacts.nl/topic/contentmarketing

http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/07/content-marketing-in-zes-stappen-naar-een-succesvolle-contentstrategie/

http://joerybruijntjes.nl/contentmarketing/

http://www.marketingfacts.nl/berichten/10-socialmedia-en-onlinemarketingtrends-voor-2014

http://blog.kissmetrics.com/content-marketing-2014/

Onderwerpen blogs

Hier zijn verschillende blogs te vinden die ik heb geschreven betreft online marketing.

Onder het kopje blogs kun je verder surfen naar ‘zakelijk: social media’ waar blogs over de volgende tien social media platformen te vinden zijn: Facebook, Pinterest, Vine, WordPress, Timehop, Flickr, Google Plus, LinkedIn, WeTransfer en Delicious.

Binnenkort zullen er nog meer blogs verschijnen betreft online marketing – SEO en SEA.

10 | Sneller gevonden worden met Delicious

Voor mij was dit social media platform nog totaal onbekend toen ik het tegenkwam tijdens het surfen op internet. Toen ik ging lezen klonk het eigenlijk vrij simpel maar ook handig. Eenvoudig websites en bladwijzers opslaan, organiseren en indelen en links ontdekken die je leuk vindt is een uitkomst die het platform Delicious biedt voor persoonlijk voor gebruik. In feite functioneert Delicious als een erg efficiënte zoekmachine waarbij er relevante websites worden getoond. Maar de grote voordelen die het platform biedt voor zakelijk gebruik, is het verwerven van online bekendheid en het meedoen aan linkbuilding. Een echte kans voor bedrijven die meer in de spotlight willen komen te staan.

Delicious2MainPage

Hoe werkt het

Delicious is een social bookmarking-website waarbij favoriete websites/bladwijzers, ook wel bookmarks genoemd, kunnen worden opgeslagen en worden gedeeld met andere gebruikers. Het platform biedt gebruikers dus de mogelijkheid eenvoudig interessante pagina’s op te slaan die je tegenkomt tijdens het dagelijkse surfen op het internet. De resultaten zijn handmatig geplaatst en worden beoordeeld op populariteit. Hierdoor worden ongewenste websites en advertenties gefilterd uit de zoekresultaten. Door simpelweg op trefwoorden te zoeken, krijg je een overzicht van alle links die gekoppeld zijn aan dit trefwoord. Wanneer je een tweede tag aanklikt, wordt dit gecombineerd met de vorige tag en kun je tussen al die verschillende links snel inzoomen. Je slaat webpagina’s op die je vervolgens in je etalage kunt neerzetten. Waarom het dan social bookmarking is? Omdat gebruikers elkaar kunnen toevoegen in hun netwerk en zo elkaars favoriete websites kunnen volgen. Door de tags en categoriën is het ook makkelijk om in elkaars links te zoeken naar bepaalde onderwerpen.

Informatie

Wanneer je als bedrijf een beschikt over een account van het platform en anderen volgt, kun je zo ook op de hoogte blijven van informatie binnen een bepaald interessegebied. Je ziet automatisch elkaars opgeslagen websites, wanneer deze niet op privé staan. Ook kan er door middel van tags worden gezocht naar onderwerpen en worden zo razendsnel de meest relevante websites getoond.

Adverteren voor bekendheid

Het is mogelijk om als bedrijf zijnde advertenties te plaatsen op Delicious.com door een link te plaatsen waarbij andere gebruikers worden doorgelinkt naar de website wanneer zij op die link klikken. Uiteraard is het van belang dat je als bedrijf deze link aantrekkelijk in een mooi visueel gemaakte advertentie neerzet. Op deze manier verhoog je dan weer de conversie en kun je ervoor zorgen dat er meer verkeer richting je website beweegt.

Linkbuilding

Dit is het genereren van inkomende links naar een specifieke website vanaf één of meerdere externe webpagina’s. Linkbuilding behoort tot zoekmachineoptimalisatie, wat neerkomt op het verhogen van de score van en website in Google die wordt bepaald door de kwantiteit/kwaliteit van de externe links naar die specifieke website. De score wordt hoger wanneer er veel betrouwbare sites naar jouw website verwijzen. Hierdoor wordt ook een netwerk gecreëerd dat steeds groter wordt waardoor jouw website weer vaker wordt gevonden. Op deze manier kun je ook weer meer verkeer richting je website laten bewegen.

Kortom: het is een app die op vooral op privé gebied kan worden gebruikt maar ook zeker op zakelijk gebied kansen biedt, wanneer je als bedrijf hier actief mee aan te slag gaat en op de juiste manier gebruikmaakt van bijvoorbeeld tags.

Zie hier een link naar een filmpje voor uitleg over het platform:

Geraadpleegde bronnen:

http://www.frankwatching.com/archive/2012/04/03/het-nieuwe-visuele-bookmarken-delicious-pinterest-en-pearltrees/
http://www.siteoptimo.com/wat-is/delicious
http://nl.wikipedia.org/wiki/Delicious
http://ilonamooren.wordpress.com/2013/06/07/delicious/

9 | Bedrijven makkelijk en veilig bestanden delen

WeTransfer is een social media platform dat in 2009 is ontstaan waarbij makkelijk en veilig grote bestanden kunnen worden gedeeld met anderen. De website is enorm gebruiksvriendelijk en daarmee gemakkelijk en laagdrempelig. Ook voor jouw bedrijf is dit een uitkomst op meerdere gebieden. Volgens Co-Founder Nalden maakt WeTransfer het proces van bestanden uitwisselen zo toegankelijk en sexy mogelijk. Een groot bedrijf zoals Nike maakt er al gebruik van.

wetransfer-screen

Eenvoudig gebruik

Wat het grote voordeel is aan de website, is dat je je niet hoeft te registreren en dus ook nooit hoeft in te loggen. Je gaat simpelweg naar de website toe en ziet gelijk een vakje waarbij je bestanden toe kan voegen, de e-mailadressen van de ontvangers kan toevoegen en een bericht erbij kan versturen. Vervolgens krijg je ook een melding wanneer je bestanden succesvol zijn geupload door de andere partij(en). Bij gratis gebruik blijven de bestanden twee weken staan.

Persoonlijke channel

Wanneer je een eigen channel aanvraagt bij WeTransfer kun je tegen betaling je eigen achtergrond plaatsen, waarbij bezoekers ook nog eens worden doorgelinkt naar je website of social media account. Nike bijvoorbeeld maakt er gebruik van door hun nieuwste modellen schoenen hierop te presenteren. Je kunt dus bestanden versturen met mooi jouw eigen producten en logo op de achtergrond. Wanneer je een eigen channel hebt blijven de bestanden in plaats van twee weken dagen een maand lang staan. Volgens medeoprichter en COO WeTransfer Rinke Visser krijgen zij enorm veel aanvragen van bedrijven om een eigen channel te starten en is er zeker sprake van een behoefte daarnaar.

Delen met relaties

Het platform is enorm handig om grote bestanden te delen met relaties. Bijvoorbeeld voor medewerkers bij een tijdschrift is het een uitkomst. Denk aan de grote hoeveelheden foto’s en bewegend beeld er heen en weer moet worden gestuurd en dit op een dagelijkse basis.

Gelinkt met Google+

Wanneer je bent gelinkt met Google Plus kun je nog grotere bestanden delen, namelijk tot 5G.

Al met al is WeTransfer een echte uitkomst voor het simpel, snel en betrouwbaar delen van grote bestanden met relaties overal ter wereld. Maak het jezelf niet moeilijk als bedrijf en maak gebruik van de voordelen die dit platform biedt.

Zie hier een link naar een filmpje ter verduidelijking van het platform:

Geraadpleegde bronnen:

http://tijlvos.nl/wetransfer-achtergrond-maken/
http://www.bright.nl/eigen-kanaal-bij-wetransfer
https://www.wetransfer.com/
https://www.wetransfer.com/about?trk=panel
http://www.baaz.nl/content/interview-nalden-over-het-succes-van-wetransfer

8 | Linken met LinkedIn

Solliciteren gebeurt tegenwoordig een stuk gemakkelijker dan vroeger, vanwege onder andere het feit dat je nu ook heel eenvoudig en snel online kunt netwerken met relaties die op zakelijk gebied veel voor je kunnen betekenen. LinkedIn is het grootste netwerk platform voor zakelijk gebruik wat hierbij goed te gebruiken is daarvoor.

Linkedin5

Gebruik

Het platform is ontstaan in mei 2009 en is gericht op vakmensen. LinkedIn is in principe je CV, maar dan online en meer uitgebreid. Het doel van de website is de geregistreerden gebruik te laten maken van elkaars zakelijke netwerk. Je kunt het gebruiken voor het vinden van een potentiële nieuwe baan, nieuwe mensen voor in je netwerk en je kunt elkaars ontwikkelingen bijhouden. Het platform werkt via de website maar ook via de app die is uitgebracht.

Kans voor bedrijven

Voor bedrijven is LinkedIn zeker een kans wanneer het aankomt op het plaatsen van vacatures en ook het zoeken naar geschikte kandidaten. Er is genoeg vis in de zee en LinkedIn maakt het je als bedrijf gemakkelijk een geschikt visje uit te zoeken dat een potentiële werknemer zou kunnen zijn. Zonder enig contact heen en weer kun je elkaars informatie bekijken op het gebied van opleiding en ervaring. Doordat deze informatie beschikbaar is en mensen gebruikers dit dus direct van elkaar kunnen lezen, is het ook laagdrempeliger om contacten te leggen met nieuwe mensen.

Netwerken

Ten eerste bestaat je netwerk uit je directe contacten. Dit zijn mensen die jij een uitnodiging hebt gestuurd of waardoor jij bent uitgenodigd. Vervolgen krijg je indirecte contacten, relaties van jouw contacten. Je krijgt ook automatisch een lijst met voorgestelde personen voorgeschoteld, waar mogelijk interessante contacten tussen zitten voor jouw bedrijf. Er zitten inmiddels 4 miljoen Nederlanders op LinkedIn om te netwerken. Van deze 4 miljoen vindt 88% (!) het interessant een company page, een bedrijfspagina, te volgen. Het is dus een enorme kans voor je bedrijf om LinkedIn actief in te zetten voor het netwerken van jouw bedrijf.

Interactie

Een sterk punt van LinkedIn is de interactie in hoge mate. LinkedIn gebruikers zijn namelijk geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen en trends in hun desbetreffend branche en informatie over producten en diensten. Het is belangrijk dat je als bedrijf betrokkenheid toont en meedenkt. Open communicatie is hierbij een must. Je kunt klanten betrekken bij processen door ze te vragen om mee te denken met ontwikkelingen van nieuwe diensten. Een gemiddelde LinkedIn gebruiker is tevreden met slechts twee updates per week, wat reuze meevalt.

In het kort samengevat is LinkedIn een enorme kans waar op dit moment lang niet alle bedrijven actief gebruik van maken. Veel bedrijven hebben wel een LinkedIn profiel, maar laten kansen liggen. Maak gebruik van de kansen die de het platform biedt en Link.

Zie hier een link naar een filmpje over het platform LinkedIn:

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/03/05/social-media-platform-best-business/#!BmyWn
http://www.frankwatching.com/archive/2013/10/16/bedrijven-laten-grote-kansen-liggen-op-linkedin/

7 | Google je bedrijf in de +

Voor zakelijk gebruik is een platform dat eigenlijk niet te missen is voor je bedrijf Google Plus. Dit is het social netwerk van Google dat op zakelijk gebied nu een erg belangrijk netwerk lijkt te gaan worden. Uit onderzoek van Newcom is gebleken dat het aantal Google Plus gebruikers in Nederland zal toenemen van 2,0 miljoen gebruikers in 2013 naar 3,3 miljoen gebruikers in 2014, wat een behoorlijk aantal is. Google wil met haar Google Plus het beste social media netwerk worden en zal veel gaan betekenen voor de rankings van je website. Voor je bedrijf betekent dat dus maar één ding: blijf niet achter en zet jezelf zakelijk in op Google Plus.

Hogere ranking

Wanneer bezoekers van je website een pagina plussen (+1) krijgt die specifieke pagina een hoger rankingpotentieel, waardoor de pagina beter wordt gevonden in Google. Je kunt hiervoor zorgen door een +1 knop op je website te plaatsen waarmee bezoekers dan kunnen aangeven dat zij een specifieke pagina interessant vinden. Vervolgens wordt de pagina gedeeld met hun sociale netwerk en komt jouw pagina onder de aandacht van al hun contacten van hun online netwerk. Een belangrijk en interessant begrip voor jouw bedrijf waar hier op in wordt gespeeld, is SEO (zoekmachineoptimalisatie).

google-plus-360

Lokale SEO

Een andere erg belangrijk voordeel van Google+ is dat je jouw bedrijf op de kaart kunt zetten via Google Maps en daardoor bezoekers hun route kunnen plannen naar je bedrijf toe.

Authorship

Tussen al die zoekresultaten in Google, valt jouw bedrijfspagina al minder op, tenzij je gebruikmaakt van een Google auteursfoto. Dit is een foto van de auteur van het artikel. Een foto valt direct op tussen die links en komt dus sneller onder de aandacht van de bezoekers dan een link zonder foto. Het zoekresultaat valt dus op en hierdoor kan een hogere conversie worden behaald. Ook is het zo dat het vertrouwen wekt bij mensen wanneer zij een foto zien van de auteur van het artikel. Het geeft ze het gevoel dat ze weten met wie ze te maken hebben en zijn daardoor ook eerder geneigd door te klikken.

Google Hangouts

Dit is een feature waarbij er live video chats kunnen plaatsvinden, wat voor je bedrijf ook weer een kans is. Er kan zakelijk bijvoorbeeld worden vergaderd via live video chat met medewerkers, maar ook kunnen medewerkers klanten begeleiden tijdens het oplossen van problemen. Er kunnen aan een live video chat maximaal tien mensen deelnemen, wat ook erg handig is in tegenstelling tot skype waarbij aan een video chat maximaal twee mensen kunnen deelnemen.

Relaties indelen

Een handige feature en groot voordeel van Google Plus is dat je als bedrijf je relaties kunt indelen in segmenten. Voorbeelden van kringen zijn bijvoorbeeld: collega’s, klanten, suspects en prospects. Het handige hieraan is dat je hierdoor content kan plaatsen dat alleen zichtbaar is voor de relaties voor wie het relevant en interessant is. Als bedrijf kun je hierdoor trouwe klanten specifieke aanbiedingen doen en je content zo interessant mogelijk maken voor de specifieke groep van je relaties.

Kortom: Google + biedt vele voordelen op online gebied en groeit stiekem uit tot een onmisbaar online social media platform voor jouw bedrijf. Blijf niet achter op de concurrent en ga hierin mee. Benut de kansen die dit platform biedt en Google+ jouw bedrijf omhoog.

Zie hier een link naar een filmpje over het gebruik van Google Plus:

Geraadpleegde bronnen:

http://ompro.nl/google-plus/5-redenen-waarom-je-bedrijf-google-plus-1-zou-moeten-gebruiken/
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/03/05/social-media-platform-best-business/#!BmyWn