SEO en SEA gaan hand in hand

In de online marketingwereld zijn begrippen zoals Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA) onmisbaar. Het zijn twee afzonderlijke begrippen, maar wel twee begrippen die elkaar enorm kunnen versterken. Voor bedrijven is het al een gemiste kans wanneer zij niet eens een website hebben, maar ook is het dus een verstandige keuze om als bedrijfzijnde te investeren in deze twee begrippen.

Search Engine Omtimization
SEO is het dusdanig afstellen en instellen van bepaalde trefwoorden/zoekwoorden en hierdoor zo hoog mogelijk komen in de lijst met zoekresultaten van google. Hierbij hoort veel onderzoek doen naar hoe de doelgroep op zoek gaat naar bepaalde producten, merken, diensten etc. en vervolgens deze informatie meenemen naar het instellen van de website. De website moet goed gevonden kunnen worden en vooral ook snel gevonden kunnen worden. Hieronder is een foto weergegeven van een onderzoek naar het kijkgedrag van mensen. Hoe roder de vlek, hoe meer ernaar wordt gekeken door de testpersoon. In de afbeelding komt duidelijk naar voren dat de testpersoon in de eerste fase alleen echt aandacht heeft voor de eerste vijf niet betaalde zoekresultaten (links). De betaalde zoekresultaten staan rechts weergegeven en hier is zo te zien weinig aandacht voor in deze eerste fase.

heat.map.text1

Uit een ander onderzoek is gebleken dat van de niet betaalde links de eerste link 18,2 procent van de kliks op een zoekresultaat. De tweede link krijgt 10,1 procent van de kliks, de derde link 7,2 procent van de kliks en de vierde link 4,8% met de kliks. De percentages van de links na nummer 4 zijn minder dan twee twee procent.

Zoekwoorden
Google houdt bij welke zoekwoorden hoe vaak worden gebruikt bij een zoekopdracht. Deze cijfers kunnen worden achterhaald, wat zeer relevante informatie is bij het opzetten van een SEO campagne. De tool die google biedt op dit gebied heet Google Adwords. Tijdens dit onderzoek naar zoekwoorden en hits zal ook naar voren komen dat in de top 4 links op de eerste zoekresultatenpagina van Google niet altijd voldoende is. Sommige moeilijkere zoekwoorden kunnen het namelijk alsnog moeilijk maken om gevonden te worden. Stel: een bepaald zoekwoord heeft maar 100 hits, dan zou een vierde plek in de lijst met zoekresultaten resulteren in maar 4 kliks.

Doelstelling
Het is ook van belang een heldere en vooral realistische doelstelling te hanteren tijdens een SEO campage. Wanneer deze helder is, kan er specifiek onderzoek worden gedaan naar relevante zoekworden die bijdragen aan het realiseren van dit doel.

Search Engine Advertising
Wat SEA inhoudt is het kopen van hoge posities in de betaalde zoekresultaten van Google. Dit is dus de rechterkolom waar ik het eerder over had. Niet betaald is links, wel betaald is rechts. Het grote verschil in waar mensen naar kijken – rechterkolom of linkerkolom – zit het hem in zoekgedrag. In de oriënterende fase gebruiken mensen meer algemene zoekwoorden, omdat zij informatie willen inwinnen over een bepaald product. In deze fase zijn hun kliks hoger in de linkerkolom van google, de niet betaalde links. Naarmate zij meer informatie hebben gelezen, zullen hun zoektermen steeds specifieker worden en komen zij terecht in de rechterkolom van google. De advertenties in de rechterkolom, de betaalde links, kunnen dan ook het beste doorlinken naar specifieke aankooppaginas.

Samenwerking en versterking
SEO en SEA kunnen beiden worden ingezet en elkaar ook versterken. Wanneer er geld beschikbaar is, is het natuurlijk een kans om in beide kolommen zo goed mogelijk te scoren en gevonden te worden. Wanneer het budget kleiner is, kan een bedrijf het beste investeren in SEO. Maar bij een goede strategie voor online marketing in deze tijd, is SEO en/of SEA een onmisbaar begrip geworden.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.expandonline.nl/seo/

http://www.marketingonline.nl/bericht/waar-kijken-mensen-nou-naar-op-een-zoekresultatenpagina

http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-sea-en-seo-elkaar-kunnen-versterken

http://wijs.be/nl/trends-inzichten/blog/detail/kiezen-tussen-seo-en-sea

http://www.seoguru.nl/handleiding-seo/

Relevante content is een must

Dat het klassieke ‘zender-medium/boodschap-ontvanger’ model van informatievoorziening nu iets anders werkt, is inmiddels bekend. Tegenwoordig wordt de aanpak meer gebaseerd op de content die wordt geplaatst. Maar wat precies is nou concent marketing?

Volgens het Concent Marketing Institute luidt de definitie van content marketing als volgt:

“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.”

Inhoud, waarde en relevatie
Vanuit deze aanpak, wordt er dus gekeken naar wát er wordt geplaatst en niet hóe het wordt aangekleed. Wat belangrijk is bij deze aanpak, is dat de content relevant is voor de doelgroep. Als je erover nadenkt, is het ook heel logisch: content moet aansluiten bij hetgeen waar de consument behoefte aanheeft, anders wordt het gefilterd en bij de niet-relevante content gezet. Het is in deze tijd enerzijds steeds moeilijker om relevante content te maken, omdat er al zoveel is bedacht en geplaatst. Wat kan het bedrijf heel goed? Wat kan het bedrijf beter dan de concurrent? Anderzijds is het nu wel makkelijker dan vroeger om onderzoek te doen naar wensen en behoeften van de consument. Wat vindt de doelgroep leuk? Waar kijken ze naar? Wat vinden zij het doorklikken waard? Wat vinden zij zelfs het delen waard? Welke trends spelen er waar het bedrijf wat mee kan?

Wat belangrijk is, is dat er gemeten wordt hoe relevant de content is. Onderzoek is erg belangrijk, omdat er anders zonder strategie wordt geïnvesteerd in het maken van content dat misschien de doelgroep niet eens bereikt of in een erger geval: irriteert. Daarom moet er een strategie worden opgesteld. Hieronder ga ik verder in op strategieën betreft content marketing.

6824216251_4ff81438dd

Strategie
Bovenstaande afbeelding geeft vier categorieën weer waarbij mate van uniek zijn en wat mensen relevant vinden en zoeken gecombineerd worden. Ik bespreek hieronder de verschillende categorieën:

1. Vermijden
In deze categorie wordt er concent gemaakt waar het bedrijf niet in uitblinkt en dus niet uniek in is en waar ook weinig vraag en behoefte naar is. Dit is enorm zonde.

2. Concurrentie
In deze categorie wordt er content gemaakt waar de markt om vraagt en dus behoefte naar is, maar waar het bedrijf niet uniek in is. 25 procent van de content komt in deze categorie terecht.
3. Niche
In deze categorie wordt er content gemaakt waar niet veel vraag naar is, maar waarmee het bedrijf zichzelf onderscheidt. Van de content komt 15 procent in deze categorie.

4. Focus
Dit is de categorie die een bedrijf vooral wil bereiken, namelijk de categorie waarin er relevante content wordt gemaakt waar ook nog eens vraag naar is, omdat de concurrent er geen oplossing voor heeft. Van de content komt 60% in deze categorie. In deze categorie is er een gezonde balans tussen vraag en uniek aanbod, wat zorgt voor relevante content.

Kanaal en planning
Wat vervolgens belangrijk is, is dat de content ook via de juiste kanalen wordt aangeboden aan het juiste publiek. Op welke kanalen is de doelgroep te vinden, is hierbij een belangrijke vraag waarnaar onderzoek kan worden gedaan.

Al met al: tegenwoordig is zomaar content delen niet altijd verstandig en moet er echt gekeken worden naar wat voor content er wordt geplaatst. Of het relevant is voor de doelgroep, is hierbij de centrale vraag.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.marketingfacts.nl/topic/contentmarketing

http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/07/content-marketing-in-zes-stappen-naar-een-succesvolle-contentstrategie/

http://joerybruijntjes.nl/contentmarketing/

http://www.marketingfacts.nl/berichten/10-socialmedia-en-onlinemarketingtrends-voor-2014

http://blog.kissmetrics.com/content-marketing-2014/