Do’s en Don’ts in Affiliate Marketing

Seminar – youtube

In een seminar van Richard Sweep – Managing Director bij Pepper Media Benelux – vertelt hij dat wanneer iemand een webshop op wil gaan zetten en een goed idee in zijn of haar hoofd heeft, het verstandig is om te kijken naar de fouten van mensen die je voorgingen. Uiteraard niet om anderen af te kraken, maar juist om van te leren en ervoor te zorgen dat je zelf niet die wegen inslaat. Webshops zijn nu flink aan het opkomen en daarom moet er goed gekeken worden naar valkuilen. In deze blog bespreek ik een aantal do’s and don’ts.

Leren maar niet kopiëren
Het is goed om te kijken naar hoe anderen het doen en wat hun succesfactoren zijn. Het is zelfs noodzakelijk om goed te onderzoeken hoe bepaalde concepten in de realiteit in zijn werking gaan, om kennis op te doen in de affiliate marketingwereld. Hierdoor kun je voorkomen dat je dezelfde fouten maakt als anderen. Let wel op dat je niet kopieert, want waar de consument niet van houdt, is ontdekken dat hetgeen wat hij of zij leest al precies hetzelfde in een ander jasje voorbij is gekomen. De consument wil niet voor de gek gehouden worden en wil vooral het idee krijgen dat hij of zij steeds weer nieuwe dingen tegenkomt. Probeer lessen mee te nemen in je concept, maar dit in je eigen jasje te steken zodat het toch je eigen identiteit wordt. Onderscheidt jezelf van de rest.

Niet achteruithangen op je stoel
Een van de meest voorkomende valkuilen, is denken dat wanneer de webshop is opgestart, het geld allemaal wel zal binnenstromen. Ik kan dit zelf bevestigen door de vele nieuwe webshops die ik tegenkom wanneer ik in mijn Facebookaccount aan het surfen ben in het nieuwsoverzicht. Ik zie hier namelijk een groot verschil in de mate van actief zijn. Sommige webshops heb je een keer voorbij zien komen bij voorgestelde pagina’s. Later kom je deze weer tegen en zie je dat ze in de tussentijd misschien twee nieuwe volgers hebben en 1 nieuwe actie of statusupdate hebben geplaatst. Andere webshops heb je een keer voorbij zien komen en komen vervolgens elke dag voorbij, zo vaak dat het je begint te irriteren. En dan heb je nog een groep webshops, die je voorbij hebt zien komen en om regelmatig, maar niet te vaak, actief zijn op social media en ook interessante content delen. Deze groep hoort duidelijk niet bij de mensen die denken dat het geld wel zal binnenstromen. Zij denken na over wat ze plaatsen, wanneer ze het plaatsen, houden meetresultaten van hun webshops in de gaten en zien in wanneer zij actie moeten ondernemen. Een webshop richt je niet alleen op, je onderhoudt het ook. Het is net een machine die je hebt aangeschaft en regelmatig moet smeren met olie om hem soepel te houden. Er komt veel meer bij kijken dan alleen aanschaf en in het geval van webshops, het oprichten van. Er komt veel communicatie bij kijken, het heet niet voor niets ‘affiliate marketing’, dus je moet praten met de affiliates. Tijdig overleg zorgt ervoor dat er tijdig actie kan worden ondernomen.

affiliate

Realistische doelstellingen
Het opzetten van een webhop, heeft tijd nodig. Het maken zelf kost al veel tijd, maar ook het genereren van traffic naar je website. Het heeft tijd nodig om op te starten en daar moet je als affiliate marketeer rekening mee houden bij het opstellen van je doelstellingen. Wees realistisch, maak gebruik van SMART doelstellingen: is het Specifiek genoeg, Meetbaar genoeg, Acceptabel genoeg, Realistisch genoeg en Tijdsgebonden?

Meten is weten
Houd de statistieken en cijfertjes van je webshop goed in de gaten en zorg dat je weet hoe het is gesteld met je webshop. Zorg ervoor dat er regelmatige momenten zijn waarop je je hierin verdiept en deze meetresultaten naast je eerdere doelstellingen legt. Essentiële vragen hierbij zijn: loop ik nog op schema? Wat gaat er goed en moet ik voortzetten? Wat gaat er minder goed? Hoe kan ik dit nu anders gaan doen? Ook hier komt weer overleg bij kijken. Door te meten kan er kritisch worden gekeken naar doelstellingen en ook worden gekeken of de huidige strategie nog dé strategie is, of dat de strategie moet worden aangepast.

Onderhoud de affiliates
Zorg dat de relatie met je affiliates goed blijft en er, nogmaals, tijdig en kwalitatief overleg plaatsvindt. Wanneer de relatie goed is en je op één lijn zit met je affiliate, zal de affiliate ook meer werk voor je verrichten. Je bent namelijk ook grotendeels afhankelijk van je affiliate. Zorg ook dat je duidelijk afspraken maakt over zaken die moeten gebeuren. Zorg dat er een goede vertrouwensband is met een open communicatiestructuur. Zorg dat je je bij een netwerk aansluit waarbij je de sales ook in de gaten kunt houden en weet wat er gebeurt.

iDeal
Meer dan de helft van de aankopen op webshops gebeurt via iDeal en dit wekt op zijn beurt weer herkenbaarheid en vertrouwen op bij de Nederlandse consument. Wanneer de Nederlandse consument ziet dat hij of zij met creditcard moet betalen, treedt er gelijk wantrouwen op. Het werken met iDeal is dus een echte do.

Commissie
Een percentage van het winkelmandje dat je wil betalen moet een realistisch percentage zijn. Wanneer het heel je marge weghaalt, heeft het hele affiliate marketing aspect geen zin meer. Ook hier kan er goed worden gekeken hoe soortgelijke webshops het doen. Dit kan verschillend zijn per webshop, per branche.

Al met al: voordat je een webshop opstart is het verstandig om je goed te verdiepen in wat er allemaal bij komt kijken en hoe je het zal gaan aanpakken. Maak een plan en laat ernaar kijken. Stel een strategie op en stippel een concreet plan uit, voor je acties onderneemt.

Bekijk hieronder de hele seminar op youtube:

SEO en SEA gaan hand in hand

In de online marketingwereld zijn begrippen zoals Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA) onmisbaar. Het zijn twee afzonderlijke begrippen, maar wel twee begrippen die elkaar enorm kunnen versterken. Voor bedrijven is het al een gemiste kans wanneer zij niet eens een website hebben, maar ook is het dus een verstandige keuze om als bedrijfzijnde te investeren in deze twee begrippen.

Search Engine Omtimization
SEO is het dusdanig afstellen en instellen van bepaalde trefwoorden/zoekwoorden en hierdoor zo hoog mogelijk komen in de lijst met zoekresultaten van google. Hierbij hoort veel onderzoek doen naar hoe de doelgroep op zoek gaat naar bepaalde producten, merken, diensten etc. en vervolgens deze informatie meenemen naar het instellen van de website. De website moet goed gevonden kunnen worden en vooral ook snel gevonden kunnen worden. Hieronder is een foto weergegeven van een onderzoek naar het kijkgedrag van mensen. Hoe roder de vlek, hoe meer ernaar wordt gekeken door de testpersoon. In de afbeelding komt duidelijk naar voren dat de testpersoon in de eerste fase alleen echt aandacht heeft voor de eerste vijf niet betaalde zoekresultaten (links). De betaalde zoekresultaten staan rechts weergegeven en hier is zo te zien weinig aandacht voor in deze eerste fase.

heat.map.text1

Uit een ander onderzoek is gebleken dat van de niet betaalde links de eerste link 18,2 procent van de kliks op een zoekresultaat. De tweede link krijgt 10,1 procent van de kliks, de derde link 7,2 procent van de kliks en de vierde link 4,8% met de kliks. De percentages van de links na nummer 4 zijn minder dan twee twee procent.

Zoekwoorden
Google houdt bij welke zoekwoorden hoe vaak worden gebruikt bij een zoekopdracht. Deze cijfers kunnen worden achterhaald, wat zeer relevante informatie is bij het opzetten van een SEO campagne. De tool die google biedt op dit gebied heet Google Adwords. Tijdens dit onderzoek naar zoekwoorden en hits zal ook naar voren komen dat in de top 4 links op de eerste zoekresultatenpagina van Google niet altijd voldoende is. Sommige moeilijkere zoekwoorden kunnen het namelijk alsnog moeilijk maken om gevonden te worden. Stel: een bepaald zoekwoord heeft maar 100 hits, dan zou een vierde plek in de lijst met zoekresultaten resulteren in maar 4 kliks.

Doelstelling
Het is ook van belang een heldere en vooral realistische doelstelling te hanteren tijdens een SEO campage. Wanneer deze helder is, kan er specifiek onderzoek worden gedaan naar relevante zoekworden die bijdragen aan het realiseren van dit doel.

Search Engine Advertising
Wat SEA inhoudt is het kopen van hoge posities in de betaalde zoekresultaten van Google. Dit is dus de rechterkolom waar ik het eerder over had. Niet betaald is links, wel betaald is rechts. Het grote verschil in waar mensen naar kijken – rechterkolom of linkerkolom – zit het hem in zoekgedrag. In de oriënterende fase gebruiken mensen meer algemene zoekwoorden, omdat zij informatie willen inwinnen over een bepaald product. In deze fase zijn hun kliks hoger in de linkerkolom van google, de niet betaalde links. Naarmate zij meer informatie hebben gelezen, zullen hun zoektermen steeds specifieker worden en komen zij terecht in de rechterkolom van google. De advertenties in de rechterkolom, de betaalde links, kunnen dan ook het beste doorlinken naar specifieke aankooppaginas.

Samenwerking en versterking
SEO en SEA kunnen beiden worden ingezet en elkaar ook versterken. Wanneer er geld beschikbaar is, is het natuurlijk een kans om in beide kolommen zo goed mogelijk te scoren en gevonden te worden. Wanneer het budget kleiner is, kan een bedrijf het beste investeren in SEO. Maar bij een goede strategie voor online marketing in deze tijd, is SEO en/of SEA een onmisbaar begrip geworden.

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.expandonline.nl/seo/

http://www.marketingonline.nl/bericht/waar-kijken-mensen-nou-naar-op-een-zoekresultatenpagina

http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-sea-en-seo-elkaar-kunnen-versterken

http://wijs.be/nl/trends-inzichten/blog/detail/kiezen-tussen-seo-en-sea

http://www.seoguru.nl/handleiding-seo/

Neuromarketing: online verleiden

Normaliter wordt er onderscheid gemaakt tussen de rechterhersenhelft en de linkerhersenhelft bij de mens. De linkerhelft staat voor logica, details, realiteit en praktisch. De rechterhelft staat voor het grote geheel, is impulsief, ziet en verwerkt symbolen, plaatjes en verbeelding. Bij neuromarketing wordt er uitgegaan van het oudste deel van het brein van de mens. Met dit deel wordt namelijk een besluit genomen, terwijl dit het meest oude en minst ontwikkelde deel van de hersenen is. Neuromarketing verdiept zich in dit specifieke deel van de hersenen en dringt door tot de ‘knoopkop’ van de mens.

Het oude brein
Het deel van de hersenen dat besluiten maakt heet ‘het oude brein’ en is zelfs gevonden in oude reptielen op aarde. Dit deel van de hersenen kan geen informatie verwerken en is heel cru gezegd best dom als het neerkomt op vermogen van informatieverwerking. Het is belangrijk om in deze tijd door te dringen tot dit deel van de hersenen, omdat consumenten steeds minder gevoelig zijn voor een oppervlakkige benadering. Kopers van nu zijn meer geraffineerd en beschikken over veel informatie door onder andere Google. Concurrentie is daarnaast ook veel intensiever dan vroeger. De weerstand die kopers tegenwoordig bieden is dus hoger dan vroeger, toen een verkoper eigenlijk alles wist en een koper niet.

child heads with symbols

Slechts zes stimuli
Er zijn maar zes stimuli die kunnen doordringen tot het oude brein. Deze zal ik hieronder één voor één bespreken.

1 Egocentrisme
Het oude brein reageert tot alles wat te maken heeft met het persoon zelf. Het oude brein draait om het welzijn van het individu en overleving. Wanneer je iemand zie die het minder goed heeft, geeft je oude brein daar eigenlijk niets om. Je oude brein zou alleen maar opgelucht zijn dat jij het wel goed hebt. Dit voorbeeld verklaart waarom 100% van jouw boodschap als een verkoper gericht moet zijn op het publiek en niet op jouzelf. Je publiek moet horen wat jij voor hun kunt doen, voor ze ook maar een beetje aandacht aan je besteden.

2 Contrast
Het oude brein is gevoelig voor contrasten, zoals ervoor – erna, riskant – veilig, met – zonder. Contrast zorgt ervoor dat het oude brein snelle, risicovrije beslissingen maakt. Het oude brein merkt verschillen op. Bijvoorbeeld wanneer iemand eerst met telefoon een kamer binnenkomt en vervolgens later zonder telefoon weer voorbij loopt. Je moet dus contrast creëren om je klant’s aandacht te krijgen.

3 Tastbare input
Het oude brein is niet gekwalificeerd om geschreven taal en (vooral gespecialiseerde) woorden te verwerken. Het oude brein heeft veel meer aan concrete informatie, zoals: 24 uur retourrecht, onsloopbaar, meer geld etc. Het oude brein heeft minder aan informatie zoals: een flexibele oplossing. Ja, wat dan? Wat is de oplossing?

4 Begin en einde
De mens onthoudt vaak het begin en het einde van een film maar alles in het midden van de film vergeet men. Het brein is continu bezig met het conserveren van vitale energie en zal daarom informatie aflossen tijdens het proces. Het oude brein kan het strenge begin en een sterk einde goed onthouden. Het oude brein geniet van openingen en finales. Wanneer je kunt kiezen of je als eerste of als laatste wil presenteren, kies dan altijd als eerste. Jij vormt dan namelijk het meetpunt waarmee volgende presentators worden vergeleken. En de mens vindt sneller iets slechter dan beter. Dus zo sta jij bovenaan de lijst.

5 Visuele stimuli
Het oude brein is visueel ingesteld. De oogzenuw is 40 keer sneller dan de gehoorzenuw en de oogzenuw is verbonden met het oude brein. Wanneer je een slang ziet, waarschuwt je oude brein je in 2 miliseconden voor gevaar. Hierdoor reageer je zelfs voordat je nieuwe hersenen het object herkennen. Het duurt namelijk 500 miliseconden voordat je nieuwe hersenen herkennen dat het een slang is. Omdat we als mensen niet kunnen rekenen op de snelheid waarin het nieuwe brein informatie verwerkt, maken we vaak beslissingen gegrond op visuele input – verwerkt door het oude brein.

6 Emotie
Het oude brein wordt alleen getriggerd door emotie. Emoties creëren electrochemische reacties in onze hersenen die direct impact hebben op de manier dat wij informatie verwerken en onthouden. Bijvoorbeeld: we hebben meer dan 100 biljoen neuronen in het grijze gedeelte van onze hersenen. Dit zijn de cellen die niet buitengewoon zijn van zichzelf. Maar wanneer we een emotie ervaren zoals bijvoorbeeld woede, vloeien er veel hormonen richting ons brein die de effecten van de synaptische verbindingen tussen onze zenuwcellen, waardoor de verbindingen sterker en sneller dan ooit worden. Het resultaat hiervan is dat je dat bepaalde event waarbij iemand je vriendin sloeg en jij die woede ervaarde bsterk onthoudt, omdat je sterke emoties voelde. Betreft marketing werkt dit precies zo. Wanneer jij een simpele, eenvoudige, emotieloze boodschap te bieden hebt, onthoudt niemand je verhaal, laat staan je product. Je moet inspelen op de gevoelens van de klant, die emotionele verbintenis maken.

Online verleiden
Deze theorie kan net zo goed online worden toegepast als offline en dus niet alleen in een verkoopgesprek in de winkel. Beter nog, het is een gemiste kans voor bedrijven om hier geen gebruik van te maken. Vooral het gebruik van sterke visuele beelden is hierbij een tip, omdat hierin contrast, tastbare input, visuele stimuli én emotie kan worden verwerkt. Tot deze vier stimuli kan dan al worden doorgedrongen. Wanneer een webste gebruikmaakt van de strategieën van neuromarketing in combinatie met de overtuigingsprincipes van Cialdini, zal een website hoog scoren betreft overtuigingskracht en vermogen tot doordringen. Met deze gecombineerde strategie kan de ‘buybutton’ van een potentiële klant worden ingedrukt.

Invloed

De geraadpleegde bronnen staan hieronder weergegeven:

http://www.balancedmind.nl/braintraining/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm

http://www.hetonlineverleiden.nl/voorbeelden/neuromarketing-voorbeelden/

http://internetmarketinguniversiteit.nl/category/neuromarketing/

http://www.eigenwijze.nl/optimalisatie/neuromarketing/

SEMINAR https://www.youtube.com/watch?v=_rKceOe-Jr0

8 | Linken met LinkedIn

Solliciteren gebeurt tegenwoordig een stuk gemakkelijker dan vroeger, vanwege onder andere het feit dat je nu ook heel eenvoudig en snel online kunt netwerken met relaties die op zakelijk gebied veel voor je kunnen betekenen. LinkedIn is het grootste netwerk platform voor zakelijk gebruik wat hierbij goed te gebruiken is daarvoor.

Linkedin5

Gebruik

Het platform is ontstaan in mei 2009 en is gericht op vakmensen. LinkedIn is in principe je CV, maar dan online en meer uitgebreid. Het doel van de website is de geregistreerden gebruik te laten maken van elkaars zakelijke netwerk. Je kunt het gebruiken voor het vinden van een potentiële nieuwe baan, nieuwe mensen voor in je netwerk en je kunt elkaars ontwikkelingen bijhouden. Het platform werkt via de website maar ook via de app die is uitgebracht.

Kans voor bedrijven

Voor bedrijven is LinkedIn zeker een kans wanneer het aankomt op het plaatsen van vacatures en ook het zoeken naar geschikte kandidaten. Er is genoeg vis in de zee en LinkedIn maakt het je als bedrijf gemakkelijk een geschikt visje uit te zoeken dat een potentiële werknemer zou kunnen zijn. Zonder enig contact heen en weer kun je elkaars informatie bekijken op het gebied van opleiding en ervaring. Doordat deze informatie beschikbaar is en mensen gebruikers dit dus direct van elkaar kunnen lezen, is het ook laagdrempeliger om contacten te leggen met nieuwe mensen.

Netwerken

Ten eerste bestaat je netwerk uit je directe contacten. Dit zijn mensen die jij een uitnodiging hebt gestuurd of waardoor jij bent uitgenodigd. Vervolgen krijg je indirecte contacten, relaties van jouw contacten. Je krijgt ook automatisch een lijst met voorgestelde personen voorgeschoteld, waar mogelijk interessante contacten tussen zitten voor jouw bedrijf. Er zitten inmiddels 4 miljoen Nederlanders op LinkedIn om te netwerken. Van deze 4 miljoen vindt 88% (!) het interessant een company page, een bedrijfspagina, te volgen. Het is dus een enorme kans voor je bedrijf om LinkedIn actief in te zetten voor het netwerken van jouw bedrijf.

Interactie

Een sterk punt van LinkedIn is de interactie in hoge mate. LinkedIn gebruikers zijn namelijk geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen en trends in hun desbetreffend branche en informatie over producten en diensten. Het is belangrijk dat je als bedrijf betrokkenheid toont en meedenkt. Open communicatie is hierbij een must. Je kunt klanten betrekken bij processen door ze te vragen om mee te denken met ontwikkelingen van nieuwe diensten. Een gemiddelde LinkedIn gebruiker is tevreden met slechts twee updates per week, wat reuze meevalt.

In het kort samengevat is LinkedIn een enorme kans waar op dit moment lang niet alle bedrijven actief gebruik van maken. Veel bedrijven hebben wel een LinkedIn profiel, maar laten kansen liggen. Maak gebruik van de kansen die de het platform biedt en Link.

Zie hier een link naar een filmpje over het platform LinkedIn:

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/03/05/social-media-platform-best-business/#!BmyWn
http://www.frankwatching.com/archive/2013/10/16/bedrijven-laten-grote-kansen-liggen-op-linkedin/